Other Publications

Meeting proceedings

Bertranpetit, J. and Calafell, F. (1991) Detecció dels efectes genètics de la neolitització en la població ibèrica actual. A: Estat de la investigació del Neolític a Catalunya, pp. 43-45. Puigcerdà (Cerdanya): Publicacions de l’Institut d’Estudis Ceretans. ISBN: 99920000295

Calafell, F. (1991) Polimorfismo de los sistemas GC, PI y TF en la Península Ibérica. Nuevas perspectivas […]